TeKoS 184 is een nummer dat wij gewijd hebben aan de Vierde Macht, de media, en hun rol als één van de steunpilaren van een systeem dat in toenemende mate onder druk lijkt te staan. Die relatieve implosie geldt natuurlijk in de eerste plaats voor het systeem van het globale links-liberalisme zelf, maar ook voor de media als monopoliehouder van de informatie- en entertainmentstromen. De traditionele top-down media boetten gedurende het laatste decennium gevoelig aan invloed in, waarbij vooral het moeilijk te controleren internet en de bottom-up sociale media aan belang wonnen. De censuurgolf die zich daar sinds de laatste twee jaar doet gelden, lijkt dan ook vooral op een inhaalslag van de heersende ideologie om ook daar het heft opnieuw stevig in hand te nemen. Het mag duidelijk zijn dat er op zijn minst een stevige correlatie bestaat tussen de ernst van deze digitale repressie en de mate waarin de traditionele media de harten en de geesten van het volk verloren hebben.

In TeKoS 184 zoomen we vooral in op de traditionele mediakanalen (gedrukte pers, radio en televisie), en dan met name op die kanalen en journalisten die een poging doen om het links-liberale mediamonopolie te doorbreken. In een drietal vraaggesprekken onderzoeken we de situatie in binnen- en buitenland:

  • In een eerste interview doet hoofdredacteur Dieter Stein uit de doeken hoe het conservatieve weekblad Junge Freiheit 35 jaar geleden in Duitsland werd opgericht en hoe het in al die tijd heeft bijgedragen aan het scheppen van een rechtsconservatief informatie- en debatklimaat waarin onder meer AfD tot bloei kon komen en bepaalde problemen, waar men voorheen niet over kon praten, toch enigszins bespreekbaar werden.

  • Arnold Karskens vertelt ons wat meer over zijn nieuwe non-conformistische TV-kanaal Ongehoord Nederland, dat op een mum van tijd 50 000 leden wist te verzamelen en in 2022 op de buis zal komen. Een voorbeeld dat in Vlaanderen navolging verdiend?

  •  De bekende Vlaamse journalist Alain Mouton (Trends) doet in een derde interview alvast haarfijn uit de doeken hoe de links-liberale media bij ons stevig boven hun gewicht boksen, en hoe dat mechanisme precies werkt.

  • Luc Pauwels bespreekt daarnaast ook het boek De democratie en haar media van de Nederlandse filosoof Sid Lukkassen. Door middel van 19 stellingen uit het boek worden de achterliggende mechanismen van de democratie en haar mediacratie zorgvuldig en nauwkeurig gefileerd.

Maar het is niet allemaal media wat de klok slaat in dit nummer. In een eigen artikel met als titel Met alle geweld maakt diezelfde Sid Lukkassen een aantal beschouwingen over revoluties en het gebruik van geweld, alsook over de almacht van de staat, en dit in antwoord op een stelling van Paul Cliteur en gebaseerd op de filosofieën van Hobbes, de Maistre, Locke en Stuart Mill. Een stevige brok lectuur, die in tijden van een opkomende pasjesmaatschappij en groeiend populistisch verzet daartegen zeker niet aan actualiteitsgehalte mist.

Verder nog een artikel van Joachim Wiesner over de Duitse conservatieve groene Herbert Gruhl en een stuk van Karlheinz Weissmann over het idee van ‘elitevorming’. Björn Roose is uiteraard eveneens van de partij met zijn Sprokkels uit de Moestuin (ditmaal moet het Rijk der Vrijheid, waar dan toch niet zoveel van te merken valt, het stevig ontgelden). Tot slot leveren we aan het eind van dit nummer hommage aan de in november overleden grootse academische linguïst en identitair denker Jean Haudry middels een artikel van zijn hand en een kort interview.

Een rijk gevuld nummer dus, boordevol relevante beschouwingen uit binnen- en buitenland.